Avallon Escalade COTATIONS MAJ le : 12/05/2016


R1 R2 R3

R12

R21
R25 R26 R27R4 R11
R13 R20
R22         R24

R5 R10
R14 R19
R23

R6

R7            R9
R15 R18
R8
R16 R17R1 R2 R3 R6 R8 R12 R16 R17 R21 R23 R25 R26 R27
Bleu 4c Cam 6b Cam 6b Violet 6a
Bleu/cam 5c

Bleu 5a Beige 5b Cam 6c Gris 4c Beige 5a
Bleu/cam 4a Jaune 5b Noir 6a Violet/cam 5c
Jaune 6b

Mrb 6b Mrb o/n 6b Jaune 5c Gris/cam 4b Beige/cam 4c
Cam 6a Jaune/cam 5a Noir/cam 5c

Jaune/cam 5c

Mrb/cam 6a Mrb o/n/cam 6a Jaune/cam 5b Tout 3a Violet
Jaune 6a Rose 7a Tout

Noir/cam 6a

Tout 4c Mrb v/b 6c
Violet 3c Violet/cam
Jaune/cam 5c Tout Violet 5b

Rouge 5a

Vert 6c Mrb v/b/cam 6b
Violet/cam 3b
Tout Vert 5a Violet/cam 4c

Tout

Vert/cam 6b


Violet 6c Vert/cam 4c


Tout (dernière


Violet/cam 5cdégaine) 5a
R1+
R4 R7 R9 R13
R18 R22 R24
Orange 5c Orange 7b Gris/cam/col 7a Violet 6a
Vert 6a Violet 5c Gris 6b
Orange/cam 5b
Mrb bleu 7a

Vert/cam 5c Violet/cam 5b Gris/cam 6a

R5
R10 R14
R19


Gris 6c
Orange 6a Bleu 6a
Beige 7a


Gris/cam 6b
Mrb v/b 6a Bleu/cam 5c
Rose 7a


Jaune 6b
Mrb v/b/cam 5c Vert fluo 7b/c
Rose/cam 6c


Jaune/cam 6a

Vert fluo/cam 7a/b
Rouge 6aRouge/cam 5c

R11 R15
R20
Mrb r/b 6c Orange/cam 7bMrb/cam 7a